Siirry suoraan sivun sisältöön

Näytä tiedotteet aiheen mukaan
Näytä tiedotteet vuoden mukaan
Näytä kaikki tiedotteet

Näytä kaikki tiedotteet

2.3.2011

Kansallisoopperan esitys- ja kävijämäärät sekä täyttöaste nousussa 2010

Esityksistä viidennes oli muualla kuin oopperatalossa

Suomen Kansallisoopperan säätiön hallitus hyväksyi vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan 2. maaliskuuta. Toimintakertomus ja tilinpäätös tulevat Kansallisoopperan säätiön hallintoneuvoston vahvistettaviksi 4. huhtikuuta.

Vuonna 2010 Suomen Kansallisoopperan toiminnan keskeisimpinä tavoitteina olivat edellisvuosien tapaan korkea taiteellinen taso ja koko Suomen palveleminen. Uusien yleisöryhmien tavoittamiseen ja yhteistyön kehittämiseen muun taidemaailman kanssa panostettiin, samoin kuin organisaation tehostamiseen ja sisäisen toimintakulttuurin kehittämiseen.

Toimintaa oli vuoden aikana kaikkiaan 21 paikkakunnalla Suomessa, ja 20 % kaikista esityksistä oli muualla kuin oopperatalossa. Oopperaa esitettiin Kuhmossa, Rovaniemellä ja Kuopiossa, orkesteri konsertoi Lahdessa ja baletti vieraili eri kokoonpanoissa Tampereella, Porissa, Lappeenrannassa, Kokkolassa ja Helsingin Narinkkatorilla. Myös lapsille suunnattuja esityksiä nähtiin useilla paikkakunnilla. Kotimaisen oopperan merkkiteoksista saattoi nauttia koko maassa, kun YLE radioi Pohjalaisia ja Punainen viiva ilmestyi DVD-tallenteena. Myös Die tote Stadt taltioitiin televisiointia ja DVD:tä varten ja Aleksis Kivi DVD:tä varten.

Koulujen kanssa toteutettiin lukuisia yhteistyöprojekteja eri puolilla maata, ja Kansallisoopperan kuoron laulajat konsertoivat vanhusten ja pitkäaikaissairaiden hoitolaitoksissa. Yleisöpohjan laajentumiseen panostettiin myös erityistilaisuuksia järjestämällä: Avoimien ovien päivä houkutteli 1 000 ihmistä tutustumiskäynnille, nuoria aikuisia kutsuttiin oopperaesityksiin, joiden hintaan sisältyi illanvietto taiteilijoiden kanssa, ja Dance with Dancers -klubi-illassa oli tilaisuus itse tanssia ammattitanssijoiden kanssa.

Lähes 300 000 kävijää, esitysten täyttöaste 86 %

Ensi-iltoja vuonna 2010 oli kaikkiaan 9, joista 7 päänäyttämöllä. Ensi-iltojen lisäksi ohjelmistossa oli 18 muuta ooppera- ja balettituotantoa.

Toiminnan tehostamisen myötä esitysten määrää on pystytty vuosien 2009 ja 2010 aikana kasvattamaan. Maksullisia esityksiä oli vuonna 2010 kaikkiaan 337, joista 196 päänäyttämöllä. Lisäksi maksuttomia esityksiä kuten kenraaliharjoituksia, avoimia pääharjoituksia ja ilmaiskonsertteja oli yhteensä 86.

Myös esitysten täyttöaste ja kävijöiden määrä nousivat edeltävästä vuodesta. Yleisö täytti maksulliset esitykset 86-prosenttisesti vuonna 2010, kun edeltävänä vuonna täyttöaste oli 82 %. Kaikkiaan Kansallisoopperan järjestämissä tilaisuuksissa oli noin 294 500 kävijää, mikä oli lähes 30 000 enemmän kuin edellisvuonna. Kansallisoopperan teettämän tutkimuksen perusteella asiakastyytyväisyys oli erinomainen: 99 % katsojista oli tyytyväisiä käyntiinsä (68 % erittäin tyytyväisiä ja 31 % melko tyytyväisiä).

Lipputulot ennätykselliset 8,3 milj. euroa

Säätiön talous pysyi edelleen vakaana vuonna 2010. Taloudellinen tulos oli 0,1 milj. euroa ylijäämäinen. Kansallisoopperan omat tulot olivat 10,4 milj. euroa, joista lipputuloja ennätykselliset 8,3 milj. euroa.

Toiminnan kokonaiskulut olivat 53,3 milj. euroa. Valtaosa toiminnan kuluista koostui henkilöstömenoista (42,7 milj. euroa). Vuoden 2010 lopussa säätiön palveluksessa työskenteli 541 kuukausipalkkaista työntekijää. Lisäksi eri tehtävissä työskenteli vuoden aikana lähes tuhat vierailijaa ja tuntipalkkaista työntekijää.

Vuoden 2007 tilinpäätöksen yhteydessä muodostettu 4 milj. euron käyttörahasto hyödynnettiin kokonaisuudessaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Rahaston varat käytettiin Kansallisoopperan strategian kannalta keskeisiin kohteisiin. Vuonna 2010 varoista käytettiin yhteensä 2,0 milj. euroa, kohteina ennen kaikkea kotimaahan suuntautuneet vierailuesitykset, laajempia yleisöjä tavoittavat televisioinnit, radioinnit ja tallenteet sekä muut erityistapahtumat.

Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Kansallisoopperan vuosikertomus ilmestyy painettuna huhtikuussa hallintoneuvoston kokouksen jälkeen.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, p. (09) 4030 2200