Siirry suoraan sivun sisältöön

Balettioppilaitoksen toiminta

Balettikoulu muuttui Balettioppilaitokseksi 1.8.1998, jolloin se siirtyi osaksi Suomen virallista koulutusjärjestelmää: peruskoulun suoritettuaan oppilas voi pyrkiä 120 opintoviikon laajuiseen, tanssijan ammattitutkintoon johtavaan toisen asteen ammatillliseen koulutukseen.

Ammattiopinnot kestävät kolme vuotta, ja samanaikaisesti opiskelija suorittaa myös yleissivistäviä opintoja ja hänellä on mahdollisuus kirjoittaa ylioppilaaksi.  Hän voi myös saada opintojaan varten opintorahaa ja –lainaa. Valmistuttuaan opiskelijalla on tutkintotodistus, joka tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Ammattitutkinnon voi Balettioppilaitoksessa suorittaa myös näyttötutkintona.

Opiskelupaikat

Oppilaitoksessa on 30 toisen asteen koulutuspaikkaa sekä taiteen perusopetuksen piirissä yhteensä noin 160 oppilasta. Perusopetus jakaantuu 7-8 vuotiaiden alkuopetukseen sekä 9-15 vuotiaiden ala- ja nuorisoasteen opetukseen.

 

Yhteistyö Kansallisbaletin kanssa 

Suomen ainoa klassista repertuaaria esittävä tanssiryhmä on Suomen Kansallisbaletti, jonka kanssa Balettioppilaitos toimii läheisessä yhteistyössä. Oppilaitoksesta valmistuneet voivat toimia myös muulla suomalaisella tai kansainvälisellä tanssin kentällä.

Opiskeluaikana ammattiopetuksen opiskelijoilla on mahdollisuus työssäoppimiseen Kansallisbaletin produktioissa. Myös perusopetuksen oppilaita käytetään runsaasti avustajina ja esiintyjinä Kansallisbaletin esityksissä.

Balettioppilaitoksen johto

Oppilaitos kuuluu Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven alaisuuteen.

Oppilaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimii
FM Hanna-Leena Hemming.

Oppilaitoksen rehtori on Marko Kallio. Pedagogisesta ja taiteellisesta suunnittelusta vastaavana koulutussuunnitelijana toimii Wilfried Jacobs.

Oppilaskunta

Oppilaskunnan puheenjohtajana toimii ammatillisen koulutuksen 3. vsk:n opiskelija Veera Vanhanen. 

Yhteystiedot

Oletko kiinnostunut Balettioppilaitoksen toiminnasta? Ota yhteyttä!

Balettioppilaitoksen henkilökunta