Siirry suoraan sivun sisältöön

lihaskuntoharjoittelua

Opiskelu Balettioppilaitoksessa

Suomen Kansallisoopperan balettilaitoksessa voi osallistua erityyppisiin tanssiopintoihin:

Toisen asteen ammatillinen koulutus valmistaa tanssialan perustutkinnon suorittaneita tanssijoita. Kolmivuotiset 120 opintoviikon laajuiset opinnot antavat valmiudet siirtyä koulutusta vastaaviin tanssin ammattitehtäviin ja jatkokoulutukseen.

Tanssialan näyttötutkinto soveltuu erityisesti tanssin alalla jo toimiville henkilöille, jotka  haluavat itselleen tutkintonimikkeen. Näyttötutkinnossa tutkinnon suorittajan tulee osoittaa hallitsevansa opetussuunnitelman edellyttämät  tiedot ja taidot perustutkinnon eri osa-alueilla. 
 
Nuorisoasteen koulutus n. 13–15-vuotiaille kestää kolme vuotta. Koulutus antaa valmiudet pyrkiä klassisen baletin ammatilliseen koulutukseen.

Ala-asteen tanssinopetus 9–12-vuotiaille antaa hyvät valmiudet pyrkiä Balettioppilaitoksen nuorisoasteen tanssiopintoihin.

Ala-asteikäisten tunnit ovat pääsääntöisesti iltaisin tai iltapäivisin. Yhteistyötä on myös Kaisaniemen ala-asteen koulun kanssa.

Balettioppilaitos järjestää balettiin orientoivaa alkuopetusta 7–8-vuotiaille lapsille. Opetuksen tavoitteena on pohjan luominen myöhempiä tanssiopintoja ja balettia varten. Alkuopetus antaa hyvät valmiudet pyrkiä Balettioppilaitoksen ala-asteen tanssiopintoihin.

Alkuopetuksen, ala-asteen ja nuorisoasteen opetus on maksullista ja lukukausimaksun suuruudesta päätetään vuosittain oppilaitoksen johtokunnassa.

Valtakunnallinen
kurssitoiminta

Oppilaitos  järjestää myös valtakunnallista baletin erikoiskoulutusta lahjakkaille, muualla Suomessa asuville baletin harrastajille. Kurssille voivat hakea baletista innostuneet 12-15 -vuotiaat harrastajat. Kurssille haku järjestetään vuosittain Kuopio Tanssii ja soi -festivaalin yhteydessä.