Siirry suoraan sivun sisältöön

tanssijoita tunnilla

Oppilaitokseen pyrkiminen

Pyrkiminen Balettioppilaitokseen tapahtuu eri tavoin riippuen siitä, mihin koulutukseen on hakemassa.

  • Ammatillisen koulutukseen haetaan yhteishaussa, ja valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Valintakoeraati päättää hakijan opetussuunnitelman painotuksesta joko balettiin tai nykybalettiin ja -tanssiin.
  • Näyttötutkintoon valmistavaan vuoden mittaiseen koulutukseen pyritään ammatillisen koulutuksen valintakokeen yhteydessä. Kokeeseen ilmoittaudutaan lomakkeet-linkistä saatavalla valintakoelomakkeella. Näyttötutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, ja tällöin ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen tulee tehdä kuluvan lukuvuoden syyskuun loppuun mennessä.  
  • Nuorisoasteen koulutuksen (n. 13-15 v) valintakoe järjestetään keväällä. 
  • Ala-asteen kolmannen luokan (9 v) valintakoe järjestetään keväällä.
  • Ala- ja nuorisoasteen väliluokille pyrkiminen järjestetään tammikuussa ja elokuussa, mikäli luokilla on tilaa. Elokuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua toukokuun loppuun mennessä ja tammikuun välipyrkimiseen joulukuun loppuun mennessä.
  • Alkuopetuksen (7-8-vuotiaat) valintakoe järjestetään keväällä, ja opetus alkaa syyskuun alussa.
  • HUOM! Lomakkeet-linkistä löydät jokaiselle koulutusasteelle tarkoitetun valinkoelomakkeen.
  • HUOM! Ajankohtaista-linkistä löydät viimeistään marraskuun loppuun mennessä seuraavan kevään eri koulutusasteita koskevat aikataulut.

Ammatillinen koulutus

Balettioppilaitoksen ammatillisen koulutuksen valintakoe järjestetään ensi keväänä toukokuussa 7.-8.5.2014. Balettioppilaitos on mukana yhteishaussa ja haku internetissä päättyy  14.3.2014 klo 15:00. Balettioppilaitoksen opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.

Balettioppilaitoksessa ammatillisen koulutuksen tanssinopinnot voivat painottua joko klassiseen balettiin tai nykybalettiin ja -nykytanssiin.Valintakoeraati päättää opintojen painotuksesta.

Ammatilliseen koulutuksen valintakriteereitä ovat riittävät tanssitekniset ja ilmaisulliset valmiudet, fyysinen soveltuvuus sekä alalle koulutettavuus. 

Oppilaitokseen haetaan yhteishaussa 24.2.-14.3.2014 nettilomakkeella, joka on täytettävissä ja lähetettävissä: >  www.opintopolku.fi

Yhteishaussa oppilaitoksen koodi on 0108 ja koulutuksen koodi on 117 (peruskoulupohjainen hakija) tai 118 (yo-tutkinnon suorittanut hakija).

Yhteishaun lisäksi hakijan tulee täyttää myös Balettioppilaitoksen oma lomake, joka on saatavilla näiden sivujen lomakkeet-linkistä tai oppilaitoksen toimistosta. Liitteeksi tarvitaan jäljennös peruskoulun päättötodistuksesta tai viimeisimmästä 9 lk todistuksesta sekä todistukset tanssiopinnoista. Lisäksi ammatillisen koulutukseen hakija kirjoittaa n. 2 sivun mittaisen esseen, jossa hän kertoo itsestään, tanssiharrastuksestaan sekä toiveistaan ja tavoitteistaan tanssin alalla.

Hakemus on toimitettava Balettioppilaitokseen pe 14.3.2014 klo 15:00 mennessä os. Kaikukatu 4 A 3 krs, 00530 Helsinki.

Hakemusten perusteella valitaan osallistujat valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet lähetetään kirjeitse kokeeseen valituille.

Ensimmäisenä päivänä koe sisältää klassisen baletin ja nykytanssin treenitunnin ja toisena päivänä klassisen baletin tunnin lisäksi hakijan etukäteen valmistaman, klassista tai nykytanssia edustavan soolotanssin. Mikäli hakijoita on riittävästi järjestetään pojille oma treenitunti. Ensimmäisen ja toisen päivän välillä on yksi tai useampi välikarsinta. Kokeessa voidaan teettää myös muita kuin tässä mainittuja tehtäviä.

Ammatillisen koulutuksen valintakoe järjestetään vuosittain, ja se voi olla joko uuden vuosikurssin valintakoe tai täydentävä haku tai molempia.

 

Näyttötutkinto

Näyttötutkinto soveltuu erityisesti tanssin alalla jo toimiville henkilöille, jotka  haluavat esimerkiksi työelämässä hankitun ammattitaitonsa näyttämällä suorittaa tanssijan tutkinnon.

Näyttötutkintoon valmistavasta vuoden mittaisesta koulutuksesta kiinnostuneiden tulee osallistua ammatillisen koulutuksen valintakokeeseen tai täydentävään hakuun. Näyttötutkinto ei ole mukana yhteishaussa.

Mikäli tanssija on kiinnostunut suorittamaan näyttötutkinnon ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen, tulee hänen ottaa suoraan yhteyttä Balettioppilaitokseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä lukuvuonna mahdollisesti järjestettäviin tutkintotilaisuuksiin on alkaneen lukuvuoden syyskuun viimeinen päivä.

 

Nuorisoaste

Nuorisoasteen valintakoe järjestetään keväällä tammikuussa Taiteen Talolla os. Kaikukatu 4 A 00530 Helsinki. Kokeessa on useampia vaiheita, ja se sisältää balettitunnin sekä mahdollisesti myös muita tehtäviä. Ilmoittautumisaika päättyy ti 7.1.2014. Nuorisoasteen valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään 22.1.2014 ja toinen vaihe 23.1.2014.

Balettioppilaitoksen nuorisoasteen valintakokeeseen voi osallistua n. 13-15 vuotias tanssinharrastaja. Oppilaalta edellytetään balettitekniikan perustaitojen hallintaa, liikkeen ja musiikin keskinäisen suhteen ymmärtämistä, hyvää liikekoordinaatiota sekä alalle soveltuvuutta. Fyysisiä ominaisuuksia tarkastellaan valintakokeessa erikseen.

Oppilaitokseen haetaan lomakkeella, jonka saa lomakkeet-linkistä. Liitteenä tulee olla jäljennös peruskoulun 6. lk:n lukuvuositodistuksesta tai 6. lk:n viimeisimmästä väliarvioinnista sekä todistukset tanssiopinnoista. Balettioppilaitoksen omien oppilaiden ei tarvitse toimittaa todistuksia tanssiharrastuksesta. Lisäksi hakija laatii noin sivun mittaisen kirjoitelman, jossa hän kertoo itsestään, tanssiharrastuksestaan sekä toiveistaan ja tavoitteistaan tanssin alalla.

Hakemukset on toimitettava Balettioppilaitokseen määräaikaan mennessä os. Kaikukatu 4 A, 3 krs 00530 Helsinki.

Hakemusten perusteella valitaan osallistujat valintakokeisiin, jotka järjestetään Balettioppilaitoksen tiloissa. Tarkemmat ohjeet lähetetään kirjeitse kokeisiin valituille.

Valintakokeessa nuorisoasteen 7. luokalle hyväksytty oppilas voi halutessaan osallistua 7. luokan keväällä järjestettävään sisäiseen karsintaan, jonka jälkeen hän saa opinto-oikeuden nuorisoasteen 8. ja 9. luokille.

Nuorisoasteen väliluokille voi pyrkiä joko tammikuussa tai elokuussa. Tammikuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua edeltävän syyskauden loppuun mennessä ja elokuun välipyrkimiseen edeltävän kevätkauden loppuun mennessä.Valintakokeessa nuorisoasteen 7. luokalle hyväksytty oppilas voi halutessaan osallistua 7. luokan keväällä järjestettävään sisäiseen karsintaan, jonka jälkeen hän saa opinto-oikeuden nuorisoasteen 8. ja 9. luokille.

Välipyrkimisen kautta oppilaitokseen valituksi tulleella nuorisoasteen oppilaalla on vuoden mittainen koeaika, mikäli oppilas tulee 7., 8. tai 9. luokalle elokuun haussa. Puolen vuoden koeaikaa sovelletaan, mikäli oppilas tulee em. luokille tammikuun haussa.

 

Ala-aste

ALA-ASTEEN BALETINOPETUS

Balettioppilaitoksessa ala-asteen aloittavalle 3. balettiluokalle voivat pyrkiä syksyllä 2014 peruskoulun 3. luokan aloittavat oppilaat. Kaksivaiheinen  valintakoe pidetään 14.-15.4.2014. Ilmoittautumisaika päättyy 14.3.2014. Lomake on saatavilla os. www.ooppera.fi/balettioppilaitos.

Tytöille ja pojille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan omat opetusryhmät.


VÄLIPYRKIMINEN ALA-ASTEEN MUILLE LUOKILLE

Ala-asteen muille luokille (AA4-AA6) järjestetään ns. väliluokalle pyrkiminen aina tammikuussa ja elokuussa mikäli ryhmissä on tilaa. Tammikuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua edellisen syyslukukauden loppuun mennessä ja elokuun välipyrkimiseen puolestaan edellisen kevätlukukauden loppuun mennessä. Väliluokalle pyrkijät osallistuvat ko. balettiluokan toimintaan vähintään yhden viikon ajan.  Ala-asteen välipyrkimiseen saattaa myös sisältyä fysioterapeutin tarkastus.

Väliluokalle pyrkijän hakulomake on saataville os. www.ooppera.fi/balettioppilaitos > lomakkeet.

Valintakokeessa ala-asteen 3. luokalle hyväksytyllä oppilaalla on oikeus osallistua baletinopetukseen 4. luokan loppuun saakka. Oppilas voi halutessaan osallistua 4. luokan keväällä järjestettävään sisäiseen karsintaan, jonka jälkeen hän saa opinto-oikeuden ala-asteen 5. ja 6. luokille.

Mikäli oppilas valitaan ala-asteen 3. luokalle välipyrkimisen kautta, hänellä on oikeus osallistua baletinopetukseen 4. luokan loppuun saakka ja halutessaan osallistua sisäiseen karsintaan. Mikäli oppilas on valittu välipyrkimisen kautta ala-asteen 5. luokalle, on hänellä oikeus osallistua baletinopetukseen aina 6. luokan loppuun saakka.

 

Alkuopetus

Lukuvuoden 2014-2015 alkuopetuksen valintakoe 7-8 -vuotiaiden ryhmiin järjestetään la 17.5.2014. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakulomakkeella, joka on saatavilla os. www.ooppera.fi/balettioppilaitos>lomakkeet. Lomakkeen voi lähettää oppilaitoksen toimistoon myös sähköpostitse. Ilmoittautumisaika päättyy 22.4.2014.

Valintakokeessa arvioidaan oppilaan liikunnallisia ja tanssillisia valmiuksia, motorisia kykyjä sekä valmiutta toimia ryhmässä. Fyysisiä valmiuksia tarkastellaan valintakokeessa erikseen.

Kevään 2014 haku järjestetään vuonna 2006 tai 2007 syntyneille oppilaille.

Tarkemmat ohjeet  lähetetään postitse kokeeseen ilmoittautuneille. Syksyn opetus alkaa vk 36. Oppilaan opiskeluoikeus alkuopetuksen luokilla vahvistuu enintään yhden lukukauden mittaisen koeajan jälkeen. Tytöille ja pojille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään omat opetusryhmät.

Kurssit

Baletin erikoiskoulutus-kurssi

Koulutus on tarkoitettu 12-15 -vuotiaille lahjakkaille baletin harrastajille ympäri Suomen. Kurssijaksot ovat maksullisia ja niitä järjestetään 3-4 kertaa vuodessa.

Lisätietoja: 
Kurssit
tai puh. 09-4030 2275 klo 15:00-20:00 projektisihteeri Laura Pellinen.

Pohjoismainen balettiseminaari

Pohjoismainen balettiseminaari toteutetaan yhteistyössä Tukholman Kungliga Svenska Balettskolanin sekä Oslon Den Norske Opera og Balletts Ballettskolen kanssa, ja se on tarkoitettu koulussa syyskauden alussa kirjoilla oleville oppilaille ja opiskelijoille.  Vuonna 2013 kurssi järjestetään Helsingissä elokuussa. Oppilaitos tiedottaa seminaarista erillistiedoittein.